blog
Медиа
Nowe zasady zatrudniania uchodźców ukraińskich w Polsce
Дата публікації: 30.03.2022
Czy istnieją uproszczone procedury?

Polski Sejm przyjął kilka poprawek do ustawy o pomocy dla Ukraińców. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Biuletynie Ustaw.
Obecnie zatrudnić obywatela Ukrainy jest o wiele łatwiej niż miesiąc temu. Pracodawca musi jedynie zgłosić nowego pracownika do Powiatowego Urżędu Pracy w ciągu 14 dni od jego mianowania. Nie są wymagane żadne inne pozwolenia. Warto zaznaczyć, że zasada ta dotyczy tylko tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie.
Cały proces zatrudnienia będzie odbywał się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Przy wypełnianiu wniosku pracodawca będzie musiał podać:
· miejsce zamieszkania cudzoziemca;
· numer identyfikacyjny PESEL;
· dane osobowe;
· rodzaj umowy zawartej między pracodawcą a obywatelem Ukrainy;
· stanowisko lub rodzaj pracy.

Jakie inne możliwości są dostępne dla obywateli Ukrainy w Polsce?

Oprócz znacznie uproszczonej procedury zatrudnienia, Ukraińcy będą mogli otrzymywać zasiłki, pomoc finansową na dzieci oraz dodatkowy kapitał rodzinny. Obywatele Ukrainy będą mogli również zarejestrować status bezrobotnego lub poszukującego pracy, o którym mowa w art. 2. ust. 1. pkt 2. lub pkt 22. ustawy z 20.04.2004 r.
Prawo do świadczeń będzie ustalane od momentu wjazdu do Polski, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od daty przyjazdu. Gdy wniosek zostanie złożony po upływie dwóch miesięcy, uprawnienie zostanie uznane za aktywne od miesiąca złożenia wniosku.

Статті які також будуть цікаві для Вас
#Медиа
Dodatkowy dzień wolny dla pracowników
Дата публікації: 22.06.2022
#Медиа
Wzrost wynagrodzeń w nowym roku
Дата публікації: 01.06.2022
#Медиа
Kolejna zmiana na polskim rynku pracy
Дата публікації: 24.05.2022
#Медиа
Nowe płatności z ZUS
Дата публікації: 10.05.2022
#Медиа
Polska odbuduje Ukrainę
Дата публікації: 28.04.2022
#Медиа
Co czeka polski rynek pracy w najbliższej przyszłości?
Дата публікації: 20.04.2022
#Медиа
Na co naprawdę zwracają uwagę osoby poszukujące pracy?
Дата публікації: 06.04.2022
#Медиа
Nowe zasady zatrudniania uchodźców ukraińskich w Polsce
Дата публікації: 30.03.2022
#Медиа
Czy działania wojenne na terytorium Ukrainy wpłyną na polską gospodarkę?
Дата публікації: 16.03.2022

Остались вопросы?

Наш онлайн - консультант с радостью предоставит Вам ответ
Отправить сообщение