blog
Media
Największa zmora młodych ludzi na rynku pracy. Kłopot nie do przejścia?
Opublikowano: 18.08.2021
Zdobycie doświadczenia zawodowego jest nierzadko cenione nawet bardziej niż ukończone studia. Jego brak staje się sporą przeszkodą przy znajdowaniu pracy. Katarzyna Kociuba z Grupy Pracuj zauważa jednak, że decydujące o przyjęciu rozpoczynającej karierę osoby są też aktywności spoza sfery zawodowej.

Badanie „Doświadczenie ma znaczenie” wykonane przez Pracuj.pl mówi, że lekko ponad połowa badanych (51%) dostrzega większe możliwości rozwoju zawodowego wśród młodych, niż miało to miejsce dekadę temu. Kolejne 20% osób zaprzeczyło temu, a 29% nie wyraziło swojej opinii.

Brak doświadczenia jest jednak na tyle istotną kwestią, że potrafi przyblokować optymistyczne podejście wynikające z odpowiedzi na poprzednie pytanie. Odsetek 40% respondentów wskazało właśnie brak doświadczenia jako najpoważniejsze wyzwanie młodych ludzi, starających się rozpocząć własną karierę. Sam wynik wydaje się jeszcze bardziej znaczący, gdy okazuje się, że badani mieli odpowiedzieć na pytanie otwarte, co dawało możliwości do wskazania dowolnych przykładów.

Katarzyna Kociuba zauważa, że młodzi są świadomi potrzeby rozwijania doświadczenia, jednak trudno im niekiedy przeskoczyć próg wejścia do danego zawodu. Istnieją na to jednak inne sposoby. Warto podkreślić, że konstruując pierwsze CV, należy skupić się na kompetencjach wynikających z własnych doświadczeń życiowych. Wśród nich można m.in. wymienić pozazawodowe aktywności, które uwypuklą czyjeś atuty i mogą przesądzić o podjęciu pozytywnej decyzji przez rekrutera.

Wszystkie kompetencje się liczą

Odpowiedzi pochodzące od młodych osób jasno wskazują, że większość z nich może pochwalić się uczestniczeniem w pozazawodowych aktywnościach. Zaledwie ¼ badanych nie miała styczności z działaniem w szeroko pojętych aktywnościach dodatkowych.

Najczęściej udzielanymi odpowiedziami na to pytanie były kursy językowe (36%), wolontariat (35%), a także uczestnictwo w kołach naukowych (29%). Dalej z wynikiem 26% znalazło się zaangażowanie w organizacje studenckie, kursy programowania oraz organizacja projektów.

Co ciekawe, większość respondentów przyznaje, że podejmowali się dodatkowych aktywności dla zdobycia cennego doświadczenia, które dostrzegą pracodawcy. O tym, że angażowanie się w pozazawodowe aktywności pomaga w zdobyciu dobrej pracy, jest przekonane 63% badanych. Dodatkowo 55% zauważa, że tak zdobyte doświadczenie w młodym wieku przekłada się na sukces w dalszym rozwoju kariery.

Statystyki wprost z CV

Co ciekawe, nie wszyscy od razu chwalą się zdobytymi doświadczeniami. Umieszczona informacja o pozazawodowym doświadczeniu w CV lub udzielona na rozmowie rekrutacyjnej charakteryzuje 78% respondentów. Następne 11% odkłada pochwalenie się tym na nieco dalszą przyszłość, a ostatnie 11% wcale nie chce o tym informować.

Najbardziej docenianymi przez specjalistów HR są kursy językowe, wolontariat i uczestniczenie w organizacjach studenckich. Zaledwie 21% respondentów twierdzi, że rekruter nie zwrócił uwagi na doświadczenie związane z dodatkowymi aktywnościami. Ponad połowa (52,5%) jednak zauważyła je i wyraziła aprobatę, pozytywnie reagując na dodatkowe doświadczenie.

Doświadczenie ponad wykształcenie

Grupą badawczą byli studenci i absolwenci uniwersytetów. Ich szczególnie mocno dotyka każda zmiana na rynku pracy. Na uczelniach zauważalnie maleje liczba studentów. Oczywiście poniekąd dzieje się tak ze względów demograficznych. Zmniejszone zainteresowanie studiami jest jednak spowodowane także słabnącą pozycją wykształcenia w życiu zawodowym.

Zarówno studenci i absolwenci nie uważają, żeby wiedza zdobyta podczas studiów miała znaczący wpływ na otrzymanie posady. Brak konieczności studiowania dostrzega 64% badanych, którzy twierdzą, że bez tego można nadal osiągać sukcesy w życiu zawodowym. To liczba prawie dwukrotnie wyższa niż wynik sprzed dwóch lat.

Próby się opłacają

Dla 83% badanych istotne są doświadczenia zawodowe związane nie tylko ze zdobytym wykształceniem. Podjęcie pracy w młodym wieku usprawnia dalszy rozwój zawodowy według 78% respondentów. Z kolei 70% stwierdziło, że pierwsze doświadczenia pomogły wskazać rozwój kariery, na który powinni się zdecydować.

Wyniki tego badania były o tyle ważne, ponieważ dotyczyły grupy wiekowej najbardziej poszkodowanej przez pandemię. Stopa bezrobocia wśród osób z przedziału 15-24 lata w czwartym kwartale 2020 r. wzrosła nawet o 4,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r.

Żadna z grup wiekowych nie odnotowała tak dużej zmiany w wysokości stopy bezrobocia. Z tego powodu warto wiedzieć, w jakie dodatkowe doświadczenia się zaopatrzyć i w jaki sposób o nich mówić tak, by przeniosło się to korzystnie na rozwój kariery.

Popularne
#Media
Dodatkowy dzień wolny dla pracowników
Opublikowano: 22.06.2022
#Media
Wzrost wynagrodzeń w nowym roku
Opublikowano: 01.06.2022
#Media
Kolejna zmiana na polskim rynku pracy
Opublikowano: 24.05.2022
#Media
Nowe płatności z ZUS
Opublikowano: 10.05.2022
#Media
Polska odbuduje Ukrainę
Opublikowano: 28.04.2022
#Media
Co czeka polski rynek pracy w najbliższej przyszłości?
Opublikowano: 20.04.2022
#Media
Na co naprawdę zwracają uwagę osoby poszukujące pracy?
Opublikowano: 06.04.2022
#Media
Nowe zasady zatrudniania uchodźców ukraińskich w Polsce
Opublikowano: 30.03.2022
#Media
Czy działania wojenne na terytorium Ukrainy wpłyną na polską gospodarkę?
Opublikowano: 16.03.2022

Masz pytanie?

Nasi konsultanci pomogą Ci w wyborze odpowiedniej oferty
Zostaw wiadomość