blog
Media
Jeszcze łatwiejsze zatrudnienie obcokrajowców. Ustawa już podpisana.
Opublikowano: 05.01.2022
Jeszcze łatwiejsze zatrudnienie obcokrajowców. Ustawa już podpisana.

Zeszły wtorek widnieje w kalendarzu przedsiębiorców jako kolejne święto. Została wtedy podpisana nowelizacja m.in. ustawy o cudzoziemcach. Ułatwi ona procedury związane z legalnym pobytem obcokrajowców w Polsce. Oto lista wprowadzonych zmian.

 

Strategiczne przedsiębiorstwa z pierwszeństwem

Sporymi beneficjentami nowego prawa będą firmy, które są szczególnie ważne dla polskiej gospodarki. Ich wykaz ma za zadanie określić minister ds. Gospodarki. Wytypowane przedsiębiorstwa będą miały pierwszeństwo u wojewody. Chodzi oczywiście o rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę.

Łatwiejsza do uzyskania Karta Polaka

Według nowej ustawy wnioskować o wystawienie dokumentu mogą także osoby, których rodzic lub dziadek posiada Kartę Polaka. To sposób na obejście niezbędnych warunków, który ma swój sens związany z repatriacją.

Dalsze ustępstwa w repatriacji

Nowela ustawy pozwoli Radzie Ministrów na wyznaczenie poszczególnych terenów, które miałyby być częścią azjatyckiej Federacji Rosyjskiej. To rozwiązanie sprawi, że osobom zamieszkałym na wyznaczonych terenach może zostać wystawiona wiza krajowa. W rezultacie pozwoli to na repatriację kolejnych obywateli.

Dłuższe pozwolenie na pracę

Spore ułatwienie dla pracowników zza granicy, jak i przedsiębiorców. Wraz z nowelizacją ustawy, zostaje wydłużony czas możliwej pracy na podstawie wydanego zezwolenia na pracę sezonową. Nowy okres ma wynosić do 24 miesięcy.

Krótsze terminy na decyzję
  • Wystawienie obcokrajowcowi pozwolenia na pobyt czasowy w I instancji: 60 dni (a następnie 90 dni dla organu odwoławczego)
  • Nadanie kilku z wiz krajowych (tj. spowodowanych studiami, odbyciem stażu lub pracy w wolontariacie europejskim oraz na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych): 30 dni

Zostaną także poprawione przepisy regulujące wnioskowanie o zezwolenie na pobyt czasowy. Zmiany dotyczą obcokrajowców, którzy nie złożą podania osobiście.

Wprowadzone zmiany mają obowiązywać 2 tygodnie od ogłoszenia ustawy.

Popularne
#Media
Dodatkowy dzień wolny dla pracowników
Opublikowano: 22.06.2022
#Media
Wzrost wynagrodzeń w nowym roku
Opublikowano: 01.06.2022
#Media
Kolejna zmiana na polskim rynku pracy
Opublikowano: 24.05.2022
#Media
Nowe płatności z ZUS
Opublikowano: 10.05.2022
#Media
Polska odbuduje Ukrainę
Opublikowano: 28.04.2022
#Media
Co czeka polski rynek pracy w najbliższej przyszłości?
Opublikowano: 20.04.2022
#Media
Na co naprawdę zwracają uwagę osoby poszukujące pracy?
Opublikowano: 06.04.2022
#Media
Nowe zasady zatrudniania uchodźców ukraińskich w Polsce
Opublikowano: 30.03.2022
#Media
Czy działania wojenne na terytorium Ukrainy wpłyną na polską gospodarkę?
Opublikowano: 16.03.2022

Masz pytanie?

Nasi konsultanci pomogą Ci w wyborze odpowiedniej oferty
Zostaw wiadomość